Plantedag på Temte Gård

22.05.2023

I dag har vi vært oppe i skogen bak tunet og plantet 500 nye grantrær. På vinteren hogger vi tømmer til virke og ved, og da er det viktig å plante på vårparten så det også er trær til senere generasjoner.